Privatlivspolitik 1

Privatlivspolitik

Da jeg er autoriseret psykolog, medfører dette, at jeg skal leve op til en række specifikke krav i forhold til at beskytte personfølsomme data, samt at du har en række rettigheder.

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne. Det er samtidig lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig og det, vi taler om.

Hvilke oplysninger?

Jeg noterer og gemmer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for dit behandlingsforløb.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de sociale og helbredsmæssige oplysninger, jeg noterer om dig, kan jeg i nogle tilfælde modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, fx din sagsbehandler, sundhedsforsikring eller læge (se under punkt 2).

Oplysningerne anvendes til brug for at opnå den bedst mulige undersøgelse eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt. Det betyder, at jeg kun anvender sikre og krypterede dataprogrammer, og at jeg opbevarer eventuelle papirer vedr. din behandling sikkert.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, fx din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens kapitel 9.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt for at forebygge skade. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg ligeledes underretningspligt. Som udgangspunkt vil jeg dog, medmindre der er tale om meget særlige forhold, altid være i dialog med dig herom, så der så vidt muligt aldrig er noget, der kommer bag på dig.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, fx af din kommune, region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. Det vil jeg selvfølgelig altid gøre. Det er vigtigt for mig, at du/I så vidt muligt kan genkende dig/jer selv i alt, hvad jeg skriver om dig/jer.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du altid ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

Klage

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg i Livsværk håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Cookiepolitik

Når du besøger livs-vaerk.dk registreres dit besøg i din browser i form af en cookie. Der benyttes ligeledes cookies til en række funktionaliteter.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil som indeholder en identifikation af enheden over for livs-vaerk.dk. Filen indeholder ikke personlige oplysninger om dig, men benyttes eksempelvis til udvalgte funktionaliteter på hjemmesiden og til at genkende tilbagevendende besøgende med henblik på statistik til forbedring af hjemmesiderne.

Hvad bruger vi cookies til?

 • at sende besked via kontaktformularen
 • statistik over besøgende
 • at lagre dit samtykke til cookies

Hvorfor bliver jeg bedt om at afgive samtykke til brug af cookies?

I henhold til bekendtgørelsen om cookies skal virksomheder indhente samtykke til anvendelse alle cookies, der ikke er teknisk nødvendige for at benytte hjemmesiden. I vores tilfælde benyttes der både cookies til nødvendige funktionaliteter på hjemmesiden og cookies til statistik-formål, hvilket du skal afgive samtykke til.

Hvilke typer af cookies anvendes der?

 • Nødvendige cookies
 • Cookies, der sikrer funktionalitet på hjemmesiden som brugeren ønsker at benytte (eksempelvis kontaktformular)
 • Statistik-cookies

Hvis du ønsker at slette cookies

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller blot ikke ønsker at anvende cookies, kan du slette udvalgte eller alle cookies i din internetbrowser ved at følge en af nedenstående eksterne vejledninger. Bemærk, benytter du flere enheder (eksempelvis både computer og smartphone), skal du slette cookies på dem alle. Vi har desværre ikke mulighed for at vejlede i hvordan dette gøres.

Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for nærmere information.

Telefon: +45 61 60 92 76

Mail: anja@livs-vaerk.dk

Du kan også bruge nedenstående kontaktformular.

Send din besked her

  Jeg ønsker at blive ringet op

  www.livs-vaerk.dk / anja@livs-vaerk.dk / +45 61 60 92 76 / CVR: 366 306 39 / © Copyright - Anja Gundelach Brems
  Ebog: Styrk dit parforhold i sammenbragte familier

  Få e-bogen: Styrk dit parforhold i sammenbragte familier

  Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag min e-bog Styrk dit parforhold i sammenbragte familier, kvit og frit

  Tak for din tilmelding. Tjek din indbakke for en bekræftelsesmail.