Anja Gundelach Brems er autoriseret psykolog og parterapeut

Testimonials

Parterapi

Her kan du læse testimonials fra par, der fortæller om deres parterapeutiske forløb hos mig. 

Et par, der ønsker at være anonyme, fortæller: 

For os fik Anja skabt et trygt rum, hvor vi kunne åbne op for sårbare emner.

Vi følte os virkelig lyttet til samtidig med, at hun udfordrede vores opfattelser hver især.

Hun var enormt hurtig til at identificere kerneproblematikkerne og gav os et sted at arbejde ud fra.

Vi vil anbefale Anja til alle par, der ønsker at blive klogere på sig selv og hinanden.

Trine og Thomas fortæller om før og efter forløbet hos mig:

Før:Vi skændtes hyppigt og havde svært ved at forstå den andens perspektiv i et omfang, der gjorde det nødvendigt for os at søge hjælp.

20 års samliv betyder, at vi kendte og kender hinanden ud og ind, men det var alligevel som om, vi var låst fast i den samme rille, når konflikterne opstod.

Efter: Det var som om, vi fik et nyt sprog. Vi blev langt mere lydhøre over for hinanden og de følelsesmæssige reaktioner, der blev udløst af vores konflikter.

Vores situation er blevet noget helt andet. Det kan slet ikke sammenlignes.

Vi bidrog selv med en masse gode intentioner og en grundlæggende vilje til at komme videre.

Forløbet gav os nye indsigter og en ny empati for hinanden, som var en forudsætning for at lande et nyt og bedre sted i vores relation.

Vi har fået et nyt sprog, en ny måde at se og tale om vores relation på, baseret på lydhørhed over for den andens følelsesmæssige perspektiv.

Vi har værdsat din evne til at fremstå neutral, indlevende, nærværende, dygtig og engageret. Hver eneste gang.”

Et par, der ønsker at være anonyme, fortæller:

Kære Anja. Tak for din måde at være på og for at være en del af vores ’rejse’.

Du har gjort, at vi igennem hele forløbet har følt os trygge!

Vi fik en bedre gensidig forståelse samt kommunikation, og vi blev opmærksomme på de negative cyklusser, vi førhen nemt blev ’fanget i’.

Derudover blev vi klogere på os selv og ikke mindst hinanden.

Vi er blevet gladere sammen men også hver i sær. Opnået mere tillid, tiltro og tryghed.

Vi hviler langt mere i vores parforhold og os selv. Vi er så glade for at vi begyndte hos dig!

Vi fik øje på hinanden og mere nærhed. Kærligheden, som allerede var tilstede, fik ’nyt liv’.

Vi opnåede en bedre forståelse for hinanden samt vores mangeårige parforhold som i den grad fik ny næring og mulighed for atter at blomstre.

Vi har sat pris på din nærhed, empati, relevante spørgsmål, trygge rammer samt at begge føler sig hørt og forstået.

Vi sætter i den grad pris på vores forløb som du med stor dygtighed ledte os igennem. Vi vil til hver en tid anbefale dig!”

Sabrina & Benjamin fortæller:

Forud for vores forløb oplevede vi ofte, at vores kommunikation om svære emner gik i hårdknude.

Det skabte stor frustration for os begge.

Gennem forløbet fik vi en større forståelse for vores dynamik, mønstre og for hinandens ståsted og indre oplevelser. 

Vi fik træning i at skabe forståelse på tværs, så vi kunne finde hinanden og stå sammen om udfordringerne i vores liv.

Efter forløbet er vi blevet mere opmærksomme på hinanden. Vi er blevet bedre til at yde omsorg for og finde hinanden igen, når vi kommer et svært sted hen følelsesmæssigt.

En afgørende indsigt har været vigtigheden af at være nysgerrige på hinandens oplevelser og behov.

Vi har styrket vores kommunikation og er blevet bedre til at sætte ord på indre oplevelser og følelser.

Vi har værdsat Anjas nærvær, opmærksomhed og føling for, hvad der udspiller sig imellem os.

Vi har følt os i trygge hænder, og det har givet os mod til at udforske svære emner sammen i et trygt rum.

Vi føler os mødt med varme, forståelse og respekt. Det har været en stor forløsning for os.

Vi har været yderst tilfredse.

Vi oplever at have fået et forløb med gennemgående blik for vores ståsted, udfordringer, ideer og præferencer i terapien.

Et par, der ønsker at være anonyme, fortæller: 

Vi var i en situation med utroskab for os begge to – af forskellige årsager og på forskellige tidspunkter.

Én var ikke i tvivl, om vi skulle blive sammen og blot leve i et dysfunktionelt forhold. Den anden var på vej ud af forholdet.

Vi var åbne for, om vi skulle blive sammen eller gå fra hinanden. Men med tre børn og en lang historie, havde vi også et håb om, at vi kunne finde sammen i det gode parforhold, vi havde engang.

Vi blev markant mere afklarede med nogle dybere mekanismer i vores relation og de dynamikker, vi hver især sætter i gang.

Under raseri og irritation ligger svigt, frygt og mindreværd. 

Årsagen til mentalt fravær var ikke mangel på kærlighed, men et forsøg på at beskytte sig selv i en sorgfuld tilstand.

Ved at afdække underliggende følelser og forstå dynamikker, som ikke er den ene eller den andens skyld, kom vi ud af vores skyttegrave og retssal-retorikken.

Vi begyndte at tale sammen med udgangspunkt i det, man selv bringer til bordet. I stedet for at fortælle den anden, hvad han/hun gør galt.

Vi er et helt andet sted i dag og har fået større forståelse for hinanden og en dybere indsigt i os selv.

En langt bedre forståelse for, hvad éns egen rolle er i konflikter, som man for kort tid tilbage syntes, var den andens skyld.

Vi har fået en bevidsthed omkring vores egne følelser – de dybere, ikke de umiddelbare. Nu kan vi tale sammen uden aggression og irritation, skyld og bebrejdelse.

Vi er blevet mere klar over, at det ikke er den enes skyld – it takes two to tango.

Det, der bliver sendt ud, er ikke altid det, der bliver hørt. Og det, man siger, er ikke altid det, man mener.

Det er lettere at give den anden skylden end at afsløre uklædelige ting om sig selv – frygt, mindreværd, svaghed.

Det var rart, at vi blev mødt som ligeværdige.

Vi følte ikke, at vi sad ved en psykolog med en hemmelig plan. Eller skrev hemmelige noter om, hvem vi var som mennesker.

Der var åbenhed omkring: ”Nu laver vi en øvelse, som kan virke super akavet, men den har til formål at…”.

Der var ingen fordømmelse eller forudindtagethed. Ingen følelser var forkerte at give udtryk for.

Den ene var ikke rigtigere, det var ikke mere synd for den ene end for den anden. Parforholdet består af dynamikker.

Vi vil anbefale et forløb til alle i vores omgangskreds, der har behov for et forløb omkring deres parforhold, med både store og små problemer.

Dem, der søger en parterapeut, der ikke er mystisk eller overlegen. Én, der møder problemerne som et menneske, der også selv har et liv.

Én med kompetencer til at høre, hvad der bliver sagt – og det, der ikke bliver sagt, men følt.

Som man ikke selv er klar over. Én, der er nysgerrig, undersøgende og er en del af problemløsningen – en aktiv facilitator i processen.

En terapeut, der er i stand til at pejle sig ind på, hvem vi er, og de behov vi havde for øvelser og dialog.”

Karin og Hans skriver i en mail: 

Kære Anja, 

Det er med glæde, vi kan aflyse besøget hos dig 😉

Det går så godt, at vi ikke føler, vi har nogle udfordringer for tiden, som vi har behov for din hjælp til.

Vi mener, det er din guidning, der har ført os frem til en øget forståelse for hinandens reaktioner og væremåder.

Vi arbejder med denne forståelse og med at passe på hinanden og det unikke, vi har sammen.

Vi vil gerne benytte os af dig igen, hvis behovet opstår. Lige nu nyder vi bare den gode stemning.

Testimonials

Individuel terapi

klienterne siger

Kvinde, 44 år:

Jeg har nydt vores samtaler, jeg følte mig virkelig både set og hørt, og nænsomt udfordret. Tak!

Charlotte på 26 år fortæller:

Jeg opsøgte hjælp, fordi jeg var et sted i livet, hvor jeg slet ikke kunne finde ud af at prioritere.

Jeg havde kronisk dårlig samvittighed over alt og intet og en evig frygt for, hvordan fremtiden ville forme sig. Jeg havde så mange følelser, som jeg slet ikke kunne finde hoved og hale i.

Anja tog imod mig med sit rolige sind, og denne ro smittede. Hvis der var noget, jeg havde brug for, da jeg startede hos Anja, så var det ro i en ellers kaotisk hverdag.

Jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg skulle have hjælp til, udover at jeg havde svært ved at koncentrere mig og ’holde styr på’ alle mine følelser.

Anja guidede sig hurtigt ind på problemstillingerne, og sammen fik vi vendt alt det, der fyldte i mig.

Anja er bare et rigtig behageligt menneske, og så forstod hun, hvad jeg sagde og mente.

Her deler Liv på 30 år sin oplevelse: 

Jeg vidste jeg var i en livskrise, men havde ingen idé om, hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg havde nogle klare opfattelser af mig selv og mine familiære relationer, som jeg ikke troede kunne forandre sig.

Jeg oplevede i forløbet hos Anja, at mine opfattelser og relationer kunne forandres. Jeg er blevet bedre til at reagere på og forandre situationer.

Jeg har stadig de samme udfordringer, men jeg møder dem på en meget mere konstruktiv måde. 

Jeg oplevede, at ingen følelser var forkerte eller farlige. Tværtimod gav det erfaringer og nogle gange kunne vi endda grine af det sammen, fordi livet nogle gange bare kører én over på det underligste måder.

Gennem forløbet hos Anja er jeg blevet i stand til komme ud af mit eget hoved og følelsesmæssige kaos og se problemerne udefra.

Især har det hjulpet mig at få indsigt i, at når jeg talte om et problem – angsten eller sorgen – så hev Anja fat i, hvad det var for værdier, som var vigtige for mig at forsvare.

Jeg fik indsigt i, at problemet eller krisen rummer en kamp for de vigtige værdier, jeg står for.

Det hjælper mig til at være knap så angst for mine følelser og de problemer, jeg møder.

Testimonials fra parkursus

Styrk dit parforhold – mere nærhed, færre skænderier

Testimonials 1

Vi fik fokus på os som par, og fik snakket om emner, vi ellers ikke får snakket om.

Vi blev mødt på vores vilkår – udenfor vores comfortzone men stadig trygt. – Mette

Det var virkelig en øjenåbner. Godt sammensat øvelsesrepertoire med en fin tråd hele vejen igennem. – Peter

Det gjorde det nemmere at være i en gruppe. Dejligt med en ’skemalagt’ weekend, hvor man vidste, hvad der skulle ske.

Det gav stof til eftertanke. Det har været så godt, at jeg ville blive i flere dage. – Birgitta

God og tryg ramme – og god balance mellem oplæg og ’partid’. – Anonym mand

Læs mere om kurset Styrk dit Parforhold her 

Testimonials fra supervision

Testimonials 2

“Jeg bruger jævnligt Anja til supervision i mit arbejde som kommunikationsrådgiver og coaching af klienter med impostor syndrom.

Anja har en høj faglighed, som hun med en empatisk lethed evner at omsætte til konkrete eksempler og teknikker.

Hun gør det svært forståelige enkelt.

Jeg har stor glæde af at få Anjas perspektiv på arbejdsmæssige udfordringer.

Det styrker mit arbejde og gennemslagskraft at vide, at jeg kan læne mig op ad hendes ekspertise.

Jeg anbefaler på det varmeste Anja, hvis du har brug for supervision – som psykolog, coach eller terapeut.”

– Marie Claire Andsager, Specialist i kommunikation & personlig branding

kommunikationsbureauet.dk

Respekt og åbenhed

Jeg møder jer med respekt og åbenhed overfor jeres måde og ønsker for at gøre netop jeres parforhold og familie velfungerende.

Møder jer der, hvor I er

Jeg tilbyder et nysgerrigt perspektiv på parforhold og familiedannelse: Om I lever i et monogamt forhold, om I ser jer selv som regnbuefamilie, solofamilie (soloforælder med børn), I i et dynamisk eller åbent parforhold – jeg møder jer dér, hvor I er.

Udgangspunkt i jeres ønsker

Jeg arbejder styrkebaseret med udgangspunkt i jeres ønsker om og forsøg på kærlig kontakt – og med at gøre det muligt for jer at rumme de følelser, der kan opstå, når I fanges af jeres negative mønstre eller mislykkes i forsøget på at nå hinanden.

Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for nærmere information.

Telefon: +45 61 60 92 76

Mail: anja@livs-vaerk.dk

Du kan også bruge nedenstående kontaktformular.

Send din besked her

  Jeg ønsker at blive ringet op

  www.livs-vaerk.dk / anja@livs-vaerk.dk / +45 61 60 92 76 / CVR: 366 306 39 / © Copyright - Anja Gundelach Brems
  Ebog: Styrk dit parforhold i sammenbragte familier

  Få e-bogen: Styrk dit parforhold i sammenbragte familier

  Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag min e-bog Styrk dit parforhold i sammenbragte familier, kvit og frit

  Tak for din tilmelding. Tjek din indbakke for en bekræftelsesmail.